Development and Testing of an UltraBattery-Equipped Honda Civic [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: Idaho Falls, Idaho : Oak Ridge, Tenn. : Idaho National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2012

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 267418

The UltraBattery retrofit project DP1.8 and Carbon Enriched project C3, performed by ECOtality North America (ECOtality) and funded by the U.S. Department of Energy (DOE) and the Advanced Lead Acid Battery Consortium (ALABC), are to demonstrate the suitability of advanced lead battery technology in Hybrid Electrical Vehicles (HEVs).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH