Virtual tour [electronic resource] : INL's space battery facility

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.8924 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Idaho Falls, Idaho : Oak Ridge, Tenn. : Idaho National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2011

Mô tả vật lý: Size: 0:05:34 : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 267569

This virtual tour shows how INL fuels and tests nuclear power systems for deep space missions. To learn more about INL's contribution to the Mars Science Laboratory, visit http://www.inl.gov/marsrover.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH