System and method for producing substitute natural gas from coal [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 662.88 Biomass as fuel

Thông tin xuất bản: Morgantown, W.Va. : Oak Ridge, Tenn. : National Energy Technology Laboratory (U.S.) ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2012

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 267824

The present invention provides a system and method for producing substitute natural gas and electricity, while mitigating production of any greenhouse gasses. The system includes a hydrogasification reactor, to form a gas stream including natural gas and a char stream, and an oxygen burner to combust the char material to form carbon oxides. The system also includes an algae farm to convert the carbon oxides to hydrocarbon material and oxygen.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH