Etiology and Morphogenesis of Congenital Heart Disease: From Gene Function and Cellular Interaction to Morphology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9783662488478

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: ChamSpringer Nature 2016,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Cardiology
Pediatrics

Cardiology-- Pediatrics-- Medical profession -- bicssc

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH