Cloud-Based Benchmarking of Medical Image Analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Allan Hanbury, Georg Langs, Henning Müller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319496443

ISBN-13: 978-3662459157

Ký hiệu phân loại: 502.85 Miscellany

Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature, 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 268956

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH