Ideas about Substance
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781421436968

Ký hiệu phân loại: 111 Ontology

Thông tin xuất bản: Johns Hopkins University Press 2020,

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (162 p.)

Ngôn ngữ:


Originally published in 1969. Ideas about Substance is a part of the "Seminars in the History of Ideas" series at Johns Hopkins University Press.
Phenomenology & Existentialism
  - Phenomenology & Existentialism
  - bicssc
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH