Pangasinan Dictionary

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard A Benton

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0824879099

Ký hiệu phân loại: 499.21 Non-Austronesian languages of Oceania, Austronesian languages, miscellaneous languages

Thông tin xuất bản: University of Hawai'i Press, 2018

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 269757

The Philippines series of the PALI Language Texts, under the general editorship of Howard P. McKaughan, consists of lesson textbooks, grammars, and dictionaries for seven major Philippine languages.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH