Recent Advances in Gas Chromatography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fabrice Mutelet

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1839626029

ISBN-13: 978-1839626036

ISBN-13: 978-1839626135

ISBN: intechopen.87748

Ký hiệu phân loại: 543.85 Gas chromatography

Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen, 2022

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (122 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 269888

Gas chromatography is one of the most used analytical techniques in the industry. It is a powerful tool with a wide range of applications. This book presents recent advances in gas chromatography, multidimensional gas chromatography, and gas chromatography mass spectrometry. It also discusses inverse gas chromatography. The main focus is the use of gas chromatography techniques to analyze petroleum fluids, biomass, and ionic liquids in medical and petrochemical industries.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH