Toán Học Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 511.1 Finite mathematics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 875 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Các kiến thức cơ sở: lôgic và chứng minh, tập hợp và hàm
Những kiến thúc cơ bản: thuật toán, các số nguyên và ma trận
Suy luận toán học, phép quy nạp và đệ quy
Đếm các phần tử
Xác suất rời rạc
Kỹ thuật đếm cao cấp
Quan hệ
Đồ thị
Cây
Đại số Boole
Mô hình tính toán

Toán rời rạc-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 511.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH