Salmon Aquaculture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Qian Lu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1839696176

ISBN-13: 978-1839696183

ISBN-13: 978-1839696190

ISBN: intechopen.95211

Ký hiệu phân loại: 639.3755 Culture of cold-blooded vertebrates Of fishes

Thông tin xuất bản: London, UK : IntechOpen, 2022

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (114 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 270002

This book discusses the technologies and models of salmon aquaculture. It examines the use of probiotics, the application of recirculation systems, and the addition of high-strength materials in salmon aquaculture. It also discusses the problems hindering the development of salmon aquaculture and proposes potential solutions.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH