Cebuano for Beginners

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maria V. R Bunye, Elsa P Yap

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0824879761

Ký hiệu phân loại: 499.21 Non-Austronesian languages of Oceania, Austronesian languages, miscellaneous languages

Thông tin xuất bản: Hawaii : University of Hawai'i Press, 2018

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 270239

The Philippines series of the PALI Language Texts, under the general editorship of Howard P. McKaughan, consists of lesson textbooks, grammars, and dictionaries for seven major Philippine languages.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH