McGraw-Hill dictionary of engineering.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0071410503 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 620.003 Dictionaries, encyclopedias, concordances

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, c2003.

Mô tả vật lý: xi, 643 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 270843

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH