The official dictionary of unofficial English : a crunk omnibus for thrillionaires and bampots for the Ecozoic Age

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Grant Barrett

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0071458042 (alk. paper)

ISBN-13: 978-0071458047

Ký hiệu phân loại: 423.1 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, c2006.

Mô tả vật lý: xxxv, 412 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 270846

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH