The Andreasson affair, phase two

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raymond E Fowler

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0130366242 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 001.942 Unidentified flying objects (UFOs)

Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1982.

Mô tả vật lý: viii, 278 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 270871

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH