Calculus.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0131429248

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. :Pearson Prentice Hall, c2007., 9th ed. /

Mô tả vật lý: xiii, 774, 64, 9, 1 p. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH