The expansion of autonomy [electronic resource] : Hegel's pluralistic philosophy of action

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Yeomans

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780199394548 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 128.4092 Human action and experience

Thông tin xuất bản: London ; New York : Oxford University Press, [2015]

Mô tả vật lý: xi, 228 pages ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 270939

Includes bibliographical references (pages 223-226) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH