The Roman Empire and the New Testament : an essential guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Warren Carter

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0687343941 (binding-pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 225.95 New Testament

Thông tin xuất bản: Nashville, TN : Abingdon Press, c2006.

Mô tả vật lý: xi, 148 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 270985

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH