The volleyball coaching bible
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0736039678 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 796.325 Volleyball

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xiii, 369 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Volleyball -- Coaching. ; http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh93010645.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH