Aquatic rescue and safety
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  0736041222 (softcover)

Ký hiệu phân loại: 797.0289 Aquatic and air sports

Thông tin xuất bản: Champaign, IL :Human Kinetics, c2004.,

Mô tả vật lý: vi, 249 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


1. Aquatic sports
  - Safety measures. ; Lifesaving. -1. Aquatic sports
  - Safety measures.
2. Lifesaving. -
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH