Alexis de Tocqueville and American intellectuals : from his times to ours

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew J Mancini

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0742523438 (cloth : alk. paper)

ISBN: 0742523446 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 973.56 Administration of Andrew Jackson, 1829--1837

Thông tin xuất bản: Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, c2006.

Mô tả vật lý: xviii, 255 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 271074

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH