2142 Battlefield : Prima official game guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Knight

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0761553916

ISBN-13: 978-0761553915

Ký hiệu phân loại: 794.8 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Roseville, CA : Prima Games, c2006.

Mô tả vật lý: 174 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 271129

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH