Understanding health :a sociological introduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  0761973060

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: London ;Thousand Oaks, Calif. :SAGE, 2002.,

Mô tả vật lý: viii, 152 p. :, ill. ;, 26 cm.

Ngôn ngữ:


Social medicine.-- Health-- Social aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH