Hacking GPS
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0764584243 (paper/website)


Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub., c2005.,

Mô tả vật lý: xxi, 337 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Computer hackers. -- Global positioning system -- Amateurs' manuals. ; GPS receivers -- Design and construction ; Amateurs' manuals. ; Programmable logic devices -- Amateurs' manuals.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH