Tohoku, Japan, Earthquake and Tsunami of 2011 : performance of structures under tsunami loads
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780784412497 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 693.8 Construction for specific purposes

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: vi, 359 pages : , illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Earthquake resistant design -- Japan. ; Loads (Mechanics)-- Structural analysis (Engineering)-- Structural engineering -- Japan. ; Tohoku Earthquake and Tsunami, Japan, 2011. -- Tsunami resistant design -- Japan. ; Tsunamis -- Japan.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH