The rise of the National Guard : the evolution of the American militia, 1865-1920

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jerry M Cooper

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0803214863 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 355.0097 Military science

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, ©1997.

Mô tả vật lý: xviii, 246 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 271230

Includes bibliographical references (pages [229]-233) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH