The modern British party system

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Webb

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0803979436

ISBN: 0803979444 (pbk)

Ký hiệu phân loại: 324.241 Parties of United Kingdom

Thông tin xuất bản: London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2000.

Mô tả vật lý: viii, 312 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 271235

Includes bibliographical references (p. [288]-307) and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH