Beverages

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0809429454

ISBN: 0809429462 (lib. bdg.)

Ký hiệu phân loại: 641.87 Preparing beverages

Thông tin xuất bản: Alexandria, Va. : Time-Life Books, c1983.

Mô tả vật lý: 176 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 271259

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH