Great old-fashioned American recipes
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0816648107 (pb : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 641.5973 Cooking

Thông tin xuất bản: Minneapolis :University of Minnesota Press, 2005., 1st University of Minnesota Press ed.

Mô tả vật lý: 208 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Cooking
   American.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH