Nonionic surfactants : polyoxyalkylene block copolymers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0824797000 (hardcover : acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 668.1 Surface-active agents (Surfactants)

Thông tin xuất bản: New York :M. Dekker, c1996.,

Mô tả vật lý: x, 266 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Block copolymers.
  - Surface active agents.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH