100 military leaders who changed the world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Samuel Willard Crompton

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0836854705 (lib. bdg.)

Ký hiệu phân loại: 355.00922 355.00922 Military science

Thông tin xuất bản: Milwaukee, WI : World Almanac Library, 2003.

Mô tả vật lý: 112 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 271371

Brief biographies of one hundred men and women who attained greatness through military force, strategy, and/or the ability to command, relating the often harsh conditions and incredible odds each faced.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH