Bloody iron

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Halsey Brown, Harold J Jenks

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 796.8 Combat sports

Thông tin xuất bản: Cornville, Ariz. : Desert Publications, c1978.

Mô tả vật lý: 119 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 271437

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH