Disclosure [Book :] military and government witnesses reveal the greatest secrets in modern history

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven M Greer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0967323819

Ký hiệu phân loại: 001.942 Unidentified flying objects (UFOs)

Thông tin xuất bản: Crozet, VA : Crossing Point, c2001.

Mô tả vật lý: 573 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 271498

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH