iPad 2 all-in-one for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1118176774 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Chichester :Wiley ; John Wiley [distributor], c 2012., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xvii, 622 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


iPad (Computer)-- Pocket computers. -- Portable computers. -- Tablet computers. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH