Samsung Galaxy Tab S2 Nook for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1119171113

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xi, 306 pages : , illustrations ; , 24 c

Ngôn ngữ:


Your Tab S2 NOOK hides a lot of versatility behind its modest screen. Discover all the features of a computer tablet that are built in to your NOOK, explore all the built-in apps, and learn to maximize use of the calendar, notes, contacts and email contacts--

Mobile computing-- Mobile computing. -- fast ; (OCoLC)fst0102422; Nook (Electronic book reader-- Nook (Electronic book reader) -- fast ; (OCoLC)fst0176514; Samsung Galaxy Tab (Computer-- Samsung Galaxy Tab (Computer) -- fast ; (OCoLC)fst0176465; Smartphones-- Smartphones. -- fast ; (OCoLC)fst0174365

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH