The baby names almanac, 2011

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Emily Larson

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781402246104 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 929.44 Forenames

Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. : Sourcebooks, Inc., c2010.

Mô tả vật lý: vi, 382 p. : , ill., map ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 271703

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH