Private security and the investigative process

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles P Nemeth

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1420085697 (hardcover : alk. paper)

ISBN: 9781420085693 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 363.289 Private detective and police services

Thông tin xuất bản: Boca Raton [Fla.] : CRC Press/Taylor & Francis, c2010.

Mô tả vật lý: xi, 340 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 271747

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH