Winning basketball fundamentals
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lee Rose, ,

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  1450431623

Ký hiệu phân loại: 796.323077 Ball games

Thông tin xuất bản: Champaign, IL :Humann Kinetics, c2013.,

Mô tả vật lý: xi, 265 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Basketball -- Coaching ; Handbooks, manuals, etc. ; Basketball -- Training.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH