Chiến lược Marketing xuất khẩu gạo của công ty lương thực thực phẩm Vĩnh Long
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

ID: 2720
96QT.
Marketing
  - Xuất khẩu (Gạo)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH