I can do that! Woodworking projects

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Thiel

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 1558708162 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9781558708167 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 684.08 Woodworking

Thông tin xuất bản: Cincinnati, Ohio : Popular Woodworking Books, c2007.

Mô tả vật lý: 127 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 272028

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH