Adaptive discontinuous Galerkin methods for non-linear reactive flows [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Murat Uzunca

Ngôn ngữ:

ISBN-13: 978-3319301297

ISBN: 9783319301303 (e-book)

Ký hiệu phân loại: 515.35 Differential equations

Thông tin xuất bản: [Cham, Switzerland] : Birkhäuser, 2016.

Mô tả vật lý: 1 online resource (111 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 272079

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH