Precalculus : graphs and models
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0073519537 (hard copy : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill, c2012.,

Mô tả vật lý: 1 v (unpaged) : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Functions -- Graphic methods ; Textbooks. ; Trigonometry -- Graphic methods ; Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH