The God code : the secret of our past, the promise of our future

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gregg Braden

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1401902995

ISBN: 1401903002 (trade paper)

Ký hiệu phân loại: 299.93 Religions of eclectic and syncretistic origin

Thông tin xuất bản: Carlsbad, Calif. : Hay House, c2004.

Mô tả vật lý: xxiv, 289 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 272222

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH