Topics in operator theory : proceedings of the 19th International Workshop on Operator Theory and its Applications, College of William and Mary, 2008 ; a tribute to Israel Gohberg on the occasion of his 80th birthday

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph A Ball, I Gohberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 3034601573 (v. 1)

ISBN: 3034601603 (v. 2)

ISBN: 3034601638 (set.)

ISBN: 9783034601573 (v. 1)

ISBN: 9783034601603 (v. 2)

ISBN: 9783034601634 (set.)

Ký hiệu phân loại: 515.724 Operator theory

Thông tin xuất bản: Basel : Birkhäuser, 2010

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 272240

Includes bibliographical references
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH