Grenadine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Neil Wechsler

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780300149920 (pbk)

Ký hiệu phân loại: 812.6 American drama in English

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press, c2009.

Mô tả vật lý: viii, 87 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 272540

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH