Basic calculus : from Archimedes to Newton to its role in science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0387946063 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 515.09 Analysis

Thông tin xuất bản: New York :Springer, c1998.,

Mô tả vật lý: xiv, 545 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- History.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH