Essentials of forensic anthropology, especially as developed in the United States

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T. D Stewart

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0398038112

Ký hiệu phân loại: 364.125 Criminology

Thông tin xuất bản: Springfield, Ill. : Thomas, c1979.

Mô tả vật lý: xvii, 300 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 272592

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH