Dokumente zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Verfassung : 1349

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Margare Kühn

Ngôn ngữ: ger

Ký hiệu phân loại: 943.08 1866-

Thông tin xuất bản: Weimar : Böhlau, 197

Mô tả vật lý: v. : , facsims. ; , 31 c

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 272610

Includes bibliographical reference
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH