Handbook of road technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: M, G, Lay, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0203892534 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 625.7 Roads

Thông tin xuất bản: London ; New York :Spon, 2009., 4th ed.

Mô tả vật lý: 933 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Highway engineering -- Handbooks, manuals, etc. ; Pavements -- Handbooks, manuals, etc. ; Roads -- Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH