Event management in sport, recreation and tourism : theoretical and practical dimensions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780203082287 (ebk)

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge, c2013.,

Mô tả vật lý: xix, 242 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Recreation -- Management. ; Special events -- Management. ; Sports administration. -- Tourism -- Management.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH