Audio in media
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tham khảo

ISBN:  9780495572398

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Australia ;United States :Wadsworth Cengage Learning, c2011., 9th ed.

Mô tả vật lý: xxv,550 p. :, ill. ;, 27 cm.

Ngôn ngữ:


Sound-- Recording and reproducing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH